News from your Branch

Hot off the press... our latest news, articles and blogs from your branch.

Cwrs Hyfforddiant mewn Adnabod Micro-Wyfynod

Dydd Sadwrn 19eg Gorffennaf tan ddydd Mawrth 22ain Gorffennaf – Micro-wyfynod, yn y Ganolfan Astudiaethau Maes (FSC), Orielton, Sir Benfro. Cwrs preswyl a drefnir gan Dave Grundy. Cwrs hyfforddiant mewn adnabod gwyfynod ar gyfer pobl sydd â pheth gwybodaeth am wyfynod mawr ond sy’n awyddus i ddysgu rhagor am ficro-wyfynod.

Micro-moths Identification Training Course

Saturday, July 19th to Tuesday, July 22nd – Micro-moths, FSC, Orielton, Pembrokeshire. Residential course run by Dave Grundy. Moth identification training course for people who have some knowledge of macro-moths, but want to look further at micro-moths.