News from your Branch

Hot off the press... our latest news, articles and blogs from your branch.

Get the 'Moth Knowledge' ID Training courses Summer 2015

Please click link above for full infomation. Booking essential. Saturday June 20th, Pembrokeshire - Micro-moths. For those with some knowledge of macro-moths, but want to look further at micro-moths. Saturday, July 18th to Tuesday, July 21st, Pembrokeshire – Micro-moths, aimed at total beginners as well as those with more advanced knowledge. Saturday September 5th, Pembrokeshire – Leaf-mining Moths, introducing leaf-mines to beginners and expanding knowledge of more advanced surveyors. All courses are run by Dave Grundy Tel: 0121-446-5446 or 0777-898-0924 or email dgcountryside@btinternet.com.

Rare Butterfly Thriving In The “Garden Of Wales”

One of Wales’ rarest butterflies is making a comeback in Carmarthenshire. Butterfly Conservation Wales has reported a dramatic increase in numbers of the Marsh Fritillary and people are being asked to help the butterfly further by volunteering.

Glöyn Prin yn Ffynnu yng “Ngardd Cymru”

Gall Gwarchod Glöynnod Byw ddatgelu bod un o löynnod byw mwyaf prin Cymru’n dechrau ffynnu unwaith eto yn Sir Gâr. Mae’r elusen natur wedi bod yn gweithio at sefydlogi niferoedd Britheg y Gors, rhywogaeth sydd dan fygwth ar raddfa ryngwladol, trwy ehangu a gwella ei chynefin. Mae’r ymdrechion hyn wedi dwyn ffrwythau, ac mae Gwarchod Glöynnod Byw yn adrodd cynnydd aruthrol yn ei niferoedd yn Sir Gaerfyrddin. Mae Gwarchod Glöynnod Byw De Cymru’n gofyn i ragor o bobl roi help llaw yn eu partïon gwaith dros y gaeaf yn Fferm Median, i sicrhau bod y cynefin yn addas ar gyfer Britheg y Gors cyn yr haf.

The Tiger That Took On The Dragon

A beautiful moth, which for the past 100 years was restricted to the Channel Islands and a tiny corner of South West England, has colonised South Wales, Butterfly Conservation revealed.

Y Teigr a heriodd y Ddraig

Mae gwyfyn prydferth, nad yw wedi cael ei weld ers 100 mlynedd ond ar Ynysoedd y Sianel ac mewn un gongl fach o Dde Orllewin Lloegr, wedi cytrefu De Cymru, medd Gwarchod Glöynnod Byw.

The Tiger That Took On The Dragon

A beautiful moth, which for the past 100 years was restricted to the Channel Islands and a tiny corner of South West England, has colonised South Wales.

Film about the Pearl-bordered Fritillary

View a new documentary film about the Pearl Bordered Fritillary and Butterfly Conservation’s work at Eyarth Rocks Reserve - click above to reach the link