Cymru

Tir Stent, North Wales

Species to look out for

Croeso

Marsh FritillaryCroeso i wefan Gwarchod Glöynnod Byw Cymru. Dilynwch y dolenni cyswllt ar y dudalen yma i ddysgu am ein gwaith gwych sydd â’r nod o sicrhau dyfodol i löynnod byw a gwyfynod ledled y wlad.

Canghennau a Grwpiau – Dolenni Cyswllt Defnyddiol

Os ydych yn aelod o Gwarchod Glöynnod Byw ac yn byw yng Nghymru, fe ddewch chi’n awtomatig yn aelod p’un ai o Gangen y Gogledd neu o Gangen y De, sy’n cynnal cyfarfodydd, gweithgareddau a sgyrsiau. Mae nifer o grwpiau lleol yn ogystal.

Cysylltwch â nhw trwy’r gwefannau isod i ddysgu rhagor.

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn aelod o Gyswllt Amgylchedd Cymru (CAC/WEL) – rhwydwaith gweithgar o Sefydliadau Anllywodraethol amgylcheddol yng Nghymru; hwn yw’r cyswllt amgylcheddol swyddogol â Llywodraeth Cymru.
www.waleslink.org/cy

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Newyddion a Digwyddiadau

Cwrs Hyfforddiant mewn Adnabod Micro-Wyfynod

Dydd Sadwrn 19eg Gorffennaf tan ddydd Mawrth 22ain Gorffennaf – Micro-wyfynod, yn y Ganolfan Astudiaethau Maes (FSC), Orielton, Sir Benfro. Cwrs preswyl a drefnir gan Dave Grundy. Cwrs hyfforddiant mewn adnabod gwyfynod ar gyfer pobl sydd â pheth gwybodaeth am wyfynod mawr ond sy’n awyddus i ddysgu rhagor am ficro-wyfynod.

View all Cymru news stories