Cymru

Species to look out for

Croeso

Marsh FritillaryCroeso i wefan Gwarchod Glöynnod Byw Cymru. Dilynwch y dolenni cyswllt ar y dudalen yma i ddysgu am ein gwaith gwych sydd â’r nod o sicrhau dyfodol i löynnod byw a gwyfynod ledled y wlad.

Canghennau a Grwpiau – Dolenni Cyswllt Defnyddiol

Os ydych yn aelod o Gwarchod Glöynnod Byw ac yn byw yng Nghymru, fe ddewch chi’n awtomatig yn aelod p’un ai o Gangen y Gogledd neu o Gangen y De, sy’n cynnal cyfarfodydd, gweithgareddau a sgyrsiau. Mae nifer o grwpiau lleol yn ogystal.

Cysylltwch â nhw trwy’r gwefannau isod i ddysgu rhagor.

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn aelod o Gyswllt Amgylchedd Cymru (CAC/WEL) – rhwydwaith gweithgar o Sefydliadau Anllywodraethol amgylcheddol yng Nghymru; hwn yw’r cyswllt amgylcheddol swyddogol â Llywodraeth Cymru.
www.waleslink.org/cy

Cymerwch ran! Digwyddiadau a gweithgareddau

Digwyddiadau a gweithgareddau ar draws De a Gorllewin Cymru yn yr Hydref a’r Gaeaf

Newyddion

Y Teigr a heriodd y Ddraig

Mae gwyfyn prydferth, nad yw wedi cael ei weld ers 100 mlynedd ond ar Ynysoedd y Sianel ac mewn un gongl fach o Dde Orllewin Lloegr, wedi cytrefu De Cymru, medd Gwarchod Glöynnod Byw.

Gweld yr holl chwedlau newyddion am Gymru

Targedau a Gweithgareddau Cadwraeth Glöynnod Byw a Gwyfynod

Mae Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru yn diffinio rolau a gorchwylion y gwahanol sefydliadau ac unigolion sy’n gweithredu ym maes bioamrywiaeth yng Nghymru.

Mae’r targedau yn gosod cerrig milltir ar y llwybr at sicrhau dyfodol i 15 o’r glöynnod byw a 19 o’r gwyfynod sydd ar restr y Rhywogaethau o Brif Bwysigrwydd yng Nghymru (sef rhestr ‘Adran 42’).

 

Mae rhagor o fanylion ar wefan Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru.