Cymru

Species to look out for

Croeso

Marsh FritillaryCroeso i wefan Gwarchod Glöynnod Byw Cymru. Dilynwch y dolenni cyswllt ar y dudalen yma i ddysgu am ein gwaith gwych sydd â’r nod o sicrhau dyfodol i löynnod byw a gwyfynod ledled y wlad.

Newyddion

Glöyn Prin yn Ffynnu yng “Ngardd Cymru”

Gall Gwarchod Glöynnod Byw ddatgelu bod un o löynnod byw mwyaf prin Cymru’n dechrau ffynnu unwaith eto yn Sir Gâr. Mae’r elusen natur wedi bod yn gweithio at sefydlogi niferoedd Britheg y Gors, rhywogaeth sydd dan fygwth ar raddfa ryngwladol, trwy ehangu a gwella ei chynefin. Mae’r ymdrechion hyn wedi dwyn ffrwythau, ac mae Gwarchod Glöynnod Byw yn adrodd cynnydd aruthrol yn ei niferoedd yn Sir Gaerfyrddin. Mae Gwarchod Glöynnod Byw De Cymru’n gofyn i ragor o bobl roi help llaw yn eu partïon gwaith dros y gaeaf yn Fferm Median, i sicrhau bod y cynefin yn addas ar gyfer Britheg y Gors cyn yr haf.

Gweld yr holl chwedlau newyddion am Gymru

Canghennau a Grwpiau – Dolenni Cyswllt Defnyddiol

Os ydych yn aelod o Gwarchod Glöynnod Byw ac yn byw yng Nghymru, fe ddewch chi’n awtomatig yn aelod p’un ai o Gangen y Gogledd neu o Gangen y De, sy’n cynnal cyfarfodydd, gweithgareddau a sgyrsiau. Mae nifer o grwpiau lleol yn ogystal.

Cysylltwch â nhw trwy’r gwefannau isod i ddysgu rhagor.

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn aelod o Gyswllt Amgylchedd Cymru (CAC/WEL) – rhwydwaith gweithgar o Sefydliadau Anllywodraethol amgylcheddol yng Nghymru; hwn yw’r cyswllt amgylcheddol swyddogol â Llywodraeth Cymru.
www.waleslink.org/cy

Cymerwch ran! Digwyddiadau a gweithgareddau

Digwyddiadau a gweithgareddau ar draws De a Gorllewin Cymru yn yr Hydref a’r Gaeaf

Os carech chi ymuno â ni, galwch y Swyddog Cadwraeth George Tordoff ar 01792 642972 neu drefnydd digwyddiadau’r Gangen, Richard Smith, ar 01446 793229.

Dysgwch am Bilipalod a Gwyfynod

Sadwrn 25 Gorffennaf 2015 Pilipalod I Ddechreuwyr

Dysgwch sut i adnabod y rhywogaethau mwyaf cyffredin ym Mhrydain... Ymunwch â Gwarchod Glöynnod Byw yng Nghanolfan Natur Cymru yng Nghilgerran ar gyfer diwrnod yn dysgu am fyd syfrdanol y pilipalod.

Cyrsiau Hyfforddiant ar 'Adnabod Meicro-Wyfynod’ – Haf 2015

Cyrsiau ar gyfer dechreuwyr ac arolygwyr mwy profiadol. Cliciwch ar y ddolen uchod i gael yr holl fanylion. Rhaid trefnu’ch lle ymlaen llaw. Sadwrn 20fed Mehefin, Sir Benfro - Meicro-wyfynod. Sadwrn 18fed Gorffennaf tan ddydd Mawrth 21ain Gorffennaf, Sir Benfro – Meicro-wyfynod. Sadwrn 5ed Medi, Sir Benfro – Gwyfynod Turio Dail. Dave Grundy sy’n cynnal pob cwrs, a thrwyddo ef y dylid trefnu eich lle. Ffôn: 0121-446-5446 neu 0777-898-0924 neu e-bostiwch: dgcountryside@btinternet.com.

Gweld yr holl chwedlau newyddion am Gymru

Targedau a Gweithgareddau Cadwraeth Glöynnod Byw a Gwyfynod

Mae Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru yn diffinio rolau a gorchwylion y gwahanol sefydliadau ac unigolion sy’n gweithredu ym maes bioamrywiaeth yng Nghymru.

Mae’r targedau yn gosod cerrig milltir ar y llwybr at sicrhau dyfodol i 15 o’r glöynnod byw a 19 o’r gwyfynod sydd ar restr y Rhywogaethau o Brif Bwysigrwydd yng Nghymru (sef rhestr ‘Adran 42’).

 

Mae rhagor o fanylion ar wefan Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru.