Cymru

Species to look out for

Croeso

Marsh FritillaryCroeso i wefan Gwarchod Glöynnod Byw Cymru. Dilynwch y dolenni cyswllt ar y dudalen yma i ddysgu am ein gwaith gwych sydd â’r nod o sicrhau dyfodol i löynnod byw a gwyfynod ledled y wlad.

Rhywogaethau glöynnod byw a gwyfynod yng Nghymru – o A i Z

Newyddion

Pa Flaenoriaeth i Fywyd Gwyllt yng Nghymru

Pa Flaenoriaeth i Fywyd Gwyllt yng Nghymru – dywedwch eich barn Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Bil newydd ar yr Amgylchedd. Fe gaiff y Bil ei graffu yn y man gan Bwyllgor Amgylchedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Dyma’ch cyfle i ddangos nerth eich brwdfrydedd dros löynnod byw a gwyfynod trwy fynnu gosod targedau cadarn yng nghyswllt bioamrywiaeth i helpu i achub bywyd gwyllt yng Nghymru.

Gweld yr holl chwedlau newyddion am Gymru

Canghennau a Grwpiau – Dolenni Cyswllt Defnyddiol

Os ydych yn aelod o Gwarchod Glöynnod Byw ac yn byw yng Nghymru, fe ddewch chi’n awtomatig yn aelod p’un ai o Gangen y Gogledd neu o Gangen y De, sy’n cynnal cyfarfodydd, gweithgareddau a sgyrsiau. Mae nifer o grwpiau lleol yn ogystal.

Cysylltwch â nhw trwy’r gwefannau isod i ddysgu rhagor.

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn aelod o Gyswllt Amgylchedd Cymru (CAC/WEL) – rhwydwaith gweithgar o Sefydliadau Anllywodraethol amgylcheddol yng Nghymru; hwn yw’r cyswllt amgylcheddol swyddogol â Llywodraeth Cymru.
www.waleslink.org/cy

Cymerwch ran! Digwyddiadau a gweithgareddau

 Ymunwch ag arbenigwyr lleol i gael cyfle i weld a dysgu rhagor am ein glöynnod byw a’n gwyfynod neu i helpu i chwilio am rywogaethau anodd eu gweld.

Ar gyfer digwyddiadau ar draws y Gogledd cliciwch yma ac i’r De a’r Gorllewin cliciwch yma 

Cadwch olwg ar weithgareddau Cangen De Cymru ar Facebook/Gweplyfr

Ymunych a ni yn Y Cyfrifiad Gloynnod Byw Mawr 17eg Gorffennaf - 9fed Awst         

 Siart Adnabod

 

Dysgwch am Bilipalod a Gwyfynod

Cyrsiau Hyfforddiant ar 'Adnabod Meicro-Wyfynod’ – Haf 2015

Cyrsiau ar gyfer dechreuwyr ac arolygwyr mwy profiadol. Cliciwch ar y ddolen uchod i gael yr holl fanylion. Rhaid trefnu’ch lle ymlaen llaw. Meicro-wyfynod. Sadwrn 5ed Medi, Sir Benfro – Gwyfynod Turio Dail. Dave Grundy sy’n cynnal pob cwrs, a thrwyddo ef y dylid trefnu eich lle. Ffôn: 0121-446-5446 neu 0777-898-0924 neu e-bostiwch: dgcountryside@btinternet.com.

Gweld yr holl chwedlau newyddion am Gymru