Cwrs Hyfforddiant mewn Adnabod Micro-Wyfynod

Dydd Sadwrn 19eg Gorffennaf tan ddydd Mawrth 22ain Gorffennaf – Micro-wyfynod, FSC, Orielton, Sir Benfro – Cwrs hyfforddiant mewn adnabod gwyfynod ar gyfer pobl sydd â pheth gwybodaeth am wyfynod mawr ond sy’n awyddus i ddysgu rhagor am ficro-wyfynod. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno micro-wyfynod i’r rhai sy’n newydd i’r gr┼Áp hwn, a hefyd yn ehangu gwybodaeth y rhai sy’n fwy cyfarwydd ag arolygu micro-wyfynod, gan edrych ar y micro-wyfynod fydd yn cael eu dal bob nos ger y ganolfan. Cwrs preswyl tri diwrnod yw hwn, wedi’i leoli yng Nghanolfan Astudiaethau Maes (FSC) Orielton. (Dim mwy na 15 o gyfranogion – rhaid ichi archebu’ch lle ymlaen llaw.) Rhaid rhag-archebu lle trwy FSC. Cysylltwch â Dave i gael rhagor o fanylion am y cwrs a dysgu sut i archebu’ch lle. (Mae’r cwrs hwn yn gweithio’n dda os defnyddiwch chi ef fel rhagflaenydd i’r cwrs ar lindys y dail a gynhelir yn yr FSC yn Flatford Mill ym mis Awst.)

Rhaid ichi ragarchebu lle ymlaen llaw ar gyfer pob cwrs – peidiwch da chi â throi lan ar y diwrnod heb drefnu ymlaen llaw!

Cynhelir pob cwrs hyfforddiant mewn ystafell ddosbarth, ond byddwn yn archwilio sbesimenau byw (sef gwyfynod a ddaliwyd y noson gynt). Bydd y cyrsiau preswyl fel arfer yn cynnwys gwirio maglau gwyfynod yn y maes.

Cwrs Preswyl yw hwn, a gynhelir mewn Canolfan Astudiaethau Maes (FSC). Rhaid ichi ragarchebu eich lle’n uniongyrchol trwy’r Ganolfan bob amser. Gellir cael manylion pellach am eu cyrsiau i gyd ar eu gwefan:

http://www.field-studies-council.org/individuals-and-families/courses/2014/or/identifying-micro-moths-46242.aspx

Y ffioedd a godir gan yr FSC ar gyfer y cwrs hwn: £265 - £350 yn cynnwys popeth.

Os yw hyfforddeion yn dymuno prynu magl gwyfynod neu gyfarpar gwyfyna arall, bydd hyn yn bosibl ar y cyrsiau os cysylltant â Dave cyn y digwyddiad.

Mae cyrsiau hyfforddiant eraill ynghylch gwyfynod yn cael eu trefnu mewn nifer o ganolfannau ledled gwledydd Prydain. Anfonwch e-bost i holi os hoffech chi gael rhagor o fanylion ar unrhyw gwrs.

DGCountryside,5, Melrose Avenue, Woodfield Road, Sparkbrook, Birmingham, B12 8TG.
Ffôn: 0121-446-5446 neu Symudol: 0777-898-0924 neu e-bost:
dgcountryside@btinternet.com

D. Grundy, DGCountryside  – 14/01/14