Gweithdy Monitro Glöynnod Byw: rhywogaethau, dulliau a chynlluniau

Sadwrn 22il Mehefin 2013, 11yb – 3yp, Y Gyfnewidfa Ŷd, Neuadd y Dref, Y Trallwng, Heol Lydan, Y Trallwng SY21 7JQ.

Arweinir y gweithdy hwn gan y Dr Tom Brereton, Pennaeth Monitro, a’r Ddr Zoe Randle, Swyddog Arolygon Gwarchod Glöynnod Byw. Bydd y gweithdy’n cynnwys sesiwn mewn ystafell ddosbarth yn disgrifio’r rhychwant o löynnod byw sydd i’w cael yng Nghymru, y gwahanol ddulliau a ddefnyddir i’w cyfrif, a’r cynlluniau monitro cenedlaethol y gall gwirfoddolwyr gymryd rhan ynddynt. Fe ddilynir hyn gan sesiwn ymarferol yn yr awyr agored gerllaw (os yw’r tywydd yn caniatáu), lle rhoddir yr egwyddorion ar waith. Byddwn yn delio â sut i adnabod gwahanol löynnod byw, trefnu llwybr i’w ddilyn, ac ymarfer y gwahanol ddulliau arolygu, gan gynnwys trawsluniadau glöynnod byw, cyfrifiadau amseredig a’r Arolwg Glöynnod Byw Ehangach yng Nghefn Gwlad.  Ar ôl cymryd rhan yn y gweithdy hwn fe fyddwch chi’n barod i chwarae’ch rhan mewn ymarferion monitro glöynnod byw yn y dyfodol ac i gyfrannu data at Gynllun Monitro Glöynnod Byw byd-enwog y DU.  Defnyddir data o’r cynllun hwn i baratoi ystadegau cenedlaethol ar iechyd poblogaethau glöynnod byw a’r amgylchedd yn gyffredinol. Mae’r digwyddiad yn un di-dâl ond mae’n angenrheidiol ichi gadw’ch lle ymlaen llaw gan nad oes ond nifer gyfyngedig o lefydd ar gael. Dewch â chinio pecyn a gwisgwch ddillad priodol. I gael manylion pellach a rhagarchebu’ch lle, anfonwch neges at: survey@butterfly-conservation.org neu ffoniwch 01929 406006.