News from your Branch

Hot off the press... our latest news, articles and blogs from your branch.

Montgomeryshire's Precious Pearls

This is a beautiful film about Montgomeryshire Wildlife Trust's work with the Pearl-bordered Fritillary. MWT is delighted to have raised £16,000 for the work.

Rare butterfly wins politician’s vote

Labour Assembly Member (AM) for the Vale of Glamorgan, Jane Hutt, has ‘adopted’ one of the rarest butterflies in Wales in a bid to boost its numbers...

Fritillary butterflies on the wing

You can follow the latest sightings across Wales by reading 'Frits About', Butterfly Conservation Wales' newsletter dedicated to our Fritillary Butterflies.

New Moth For Wales!

An extremely rare moth has been discovered in Wales for the first time. Butterfly Conservation received two separate records of the Barred Tooth-striped moth at a woodland site in Monmouthshire earlier this month...

Defend the Laws that Defend Nature

Butterfly Conservation is one of 100 voluntary organisations across the UK calling for the protection of Europe’s natural environment. Join the consultation to defend the Birds and Habitats Directives

Pa Flaenoriaeth i Fywyd Gwyllt yng Nghymru

Pa Flaenoriaeth i Fywyd Gwyllt yng Nghymru – dywedwch eich barn Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei Bil newydd ar yr Amgylchedd. Fe gaiff y Bil ei graffu yn y man gan Bwyllgor Amgylchedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Dyma’ch cyfle i ddangos nerth eich brwdfrydedd dros löynnod byw a gwyfynod trwy fynnu gosod targedau cadarn yng nghyswllt bioamrywiaeth i helpu i achub bywyd gwyllt yng Nghymru.

What priority for Wildlife in Wales - have your say

The Welsh Government has published its new Environment Bill. Now is the opportunity to show your passion for moths and butterflies by calling for strong biodiversity targets to help save welsh wildlife.

A Wrexham Gem

The patchwork of vacant plots and flower-rich grassland at the Industrial Estate is a refuge for Grizzled Skipper and many other species. Butterfly Conservation and partners are working on a strategy for wildlife to thrive alongside businesses, including a new prison......

Sadwrn 25 Gorffennaf 2015 Pilipalod I Ddechreuwyr

Dysgwch sut i adnabod y rhywogaethau mwyaf cyffredin ym Mhrydain... Ymunwch â Gwarchod Glöynnod Byw yng Nghanolfan Natur Cymru yng Nghilgerran ar gyfer diwrnod yn dysgu am fyd syfrdanol y pilipalod.

Cyrsiau Hyfforddiant ar 'Adnabod Meicro-Wyfynod’ – Haf 2015

Cyrsiau ar gyfer dechreuwyr ac arolygwyr mwy profiadol. Cliciwch ar y ddolen uchod i gael yr holl fanylion. Rhaid trefnu’ch lle ymlaen llaw. Meicro-wyfynod. Sadwrn 5ed Medi, Sir Benfro – Gwyfynod Turio Dail. Dave Grundy sy’n cynnal pob cwrs, a thrwyddo ef y dylid trefnu eich lle. Ffôn: 0121-446-5446 neu 0777-898-0924 neu e-bostiwch: dgcountryside@btinternet.com.

Get the 'Micro-Moth Knowledge' Leaf-mining Moths, Sept 5th

Course held in Pembrokeshire for both beginners and more experienced surveyors. Please click link above for full infomation. Booking essential. Run by and to be booked via Dave Grundy Tel: 0121-446-5446 or 0777-898-0924 or email dgcountryside@btinternet.com.

Cyrsiau Hyfforddiant ar 'Adnabod Meicro-Wyfynod’ – Haf 2015

Cyrsiau ar gyfer dechreuwyr ac arolygwyr mwy profiadol. Cliciwch ar y ddolen uchod i gael yr holl fanylion. Rhaid trefnu’ch lle ymlaen llaw. Sadwrn 20fed Mehefin, Sir Benfro - Meicro-wyfynod. Sadwrn 18fed Gorffennaf tan ddydd Mawrth 21ain Gorffennaf, Sir Benfro – Meicro-wyfynod. Sadwrn 5ed Medi, Sir Benfro – Gwyfynod Turio Dail. Dave Grundy sy’n cynnal pob cwrs, a thrwyddo ef y dylid trefnu eich lle. Ffôn: 0121-446-5446 neu 0777-898-0924 neu e-bostiwch: dgcountryside@btinternet.com.

Cyrsiau Hyfforddiant ar 'Adnabod Meicro-Wyfynod’ – Haf 2015

Cyrsiau ar gyfer dechreuwyr ac arolygwyr mwy profiadol. Cliciwch ar y ddolen uchod i gael yr holl fanylion. Rhaid trefnu’ch lle ymlaen llaw. Sadwrn 20fed Mehefin, Sir Benfro - Meicro-wyfynod. Sadwrn 18fed Gorffennaf tan ddydd Mawrth 21ain Gorffennaf, Sir Benfro – Meicro-wyfynod. Sadwrn 5ed Medi, Sir Benfro – Gwyfynod Turio Dail. Dave Grundy sy’n cynnal pob cwrs, a thrwyddo ef y dylid trefnu eich lle. Ffôn: 0121-446-5446 neu 0777-898-0924 neu e-bostiwch: dgcountryside@btinternet.com.

Get the 'Micro-Moth Knowledge' ID Courses Summer 2015

Courses for both beginners and more experienced surveyors. Please click link above for full infomation. Booking essential. Saturday June 20th, Pembrokeshire - Micro-moths. Saturday, July 18th to Tuesday, July 21st, Pembrokeshire – Micro-moths. Saturday September 5th, Pembrokeshire – Leaf-mining Moths. All courses are run by and to be booked via Dave Grundy Tel: 0121-446-5446 or 0777-898-0924 or email dgcountryside@btinternet.com.

Rare Butterfly Thriving In The “Garden Of Wales”

One of Wales’ rarest butterflies is making a comeback in Carmarthenshire. Butterfly Conservation Wales has reported a dramatic increase in numbers of the Marsh Fritillary and people are being asked to help the butterfly further by volunteering.

Glöyn Prin yn Ffynnu yng “Ngardd Cymru”

Gall Gwarchod Glöynnod Byw ddatgelu bod un o löynnod byw mwyaf prin Cymru’n dechrau ffynnu unwaith eto yn Sir Gâr. Mae’r elusen natur wedi bod yn gweithio at sefydlogi niferoedd Britheg y Gors, rhywogaeth sydd dan fygwth ar raddfa ryngwladol, trwy ehangu a gwella ei chynefin. Mae’r ymdrechion hyn wedi dwyn ffrwythau, ac mae Gwarchod Glöynnod Byw yn adrodd cynnydd aruthrol yn ei niferoedd yn Sir Gaerfyrddin.

The Tiger That Took On The Dragon

A beautiful moth, which for the past 100 years was restricted to the Channel Islands and a tiny corner of South West England, has colonised South Wales, Butterfly Conservation revealed.

Y Teigr a heriodd y Ddraig

Mae gwyfyn prydferth, nad yw wedi cael ei weld ers 100 mlynedd ond ar Ynysoedd y Sianel ac mewn un gongl fach o Dde Orllewin Lloegr, wedi cytrefu De Cymru, medd Gwarchod Glöynnod Byw.

The Tiger That Took On The Dragon

A beautiful moth, which for the past 100 years was restricted to the Channel Islands and a tiny corner of South West England, has colonised South Wales.

Film about the Pearl-bordered Fritillary

View a new documentary film about the Pearl Bordered Fritillary and Butterfly Conservation’s work at Eyarth Rocks Reserve - click above to reach the link