Cymru

Rhywogaethau i chwilio amdanynt

Croeso

Marsh FritillaryCroeso i wefan Gwarchod Glöynnod Byw Cymru. Dilynwch y dolenni cyswllt ar y dudalen yma i ddysgu am ein gwaith gwych sydd â’r nod o sicrhau dyfodol i löynnod byw a gwyfynod ledled y wlad.

Rhywogaethau glöynnod byw a gwyfynod yng Nghymru – o A i Z

Prosiectau Gwarchod Glöynnod Byw yng Nghymru

Cymerwch ran!

Rhialtwch Rhacanu Llantrisant

Digwyddiadau a gweithgareddau

Ymunwch ag arbenigwyr lleol i gael cyfle i weld a dysgu rhagor am ein glöynnod byw a’n gwyfynod neu i helpu i chwilio am rywogaethau anodd eu gweld.

Trefnir digwyddiadau ledled Cymru gan ein Canghennau yn y Gogledd a’r De.

Canghennau a Grwpiau

Os ydych yn aelod o Gwarchod Glöynnod Byw ac yn byw yng Nghymru, fe ddewch chi’n awtomatig yn aelod p’un ai o Gangen y Gogledd neu o Gangen y De, sy’n cynnal cyfarfodydd, gweithgareddau a sgyrsiau. Mae nifer o grwpiau lleol yn ogystal.

Dilynwch y dolenni hyn i ddysgu rhagor.

Cadwch olwg ar weithgareddau Cangen De Cymru ar Facebook/Gweplyfr

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn aelod o Gyswllt Amgylchedd Cymru (CAC/WEL) – rhwydwaith gweithgar o Sefydliadau Anllywodraethol amgylcheddol yng Nghymru; hwn yw’r cyswllt amgylcheddol swyddogol â Llywodraeth Cymru.
www.waleslink.org/cy

Dysgwch ragor am Bilipalod a Gwyfynod

Trefnir y digwyddiadau hyn yng Nghymru gan Ganghennau Gwarchod Glöynnod Byw yn y Gogledd a’r De.  

Cyrff eraill sy’n rhedeg y cyrsiau isod. Trefnwch eich lle’n uniongyrchol gyda’r trefnwyr.