28th September 2019

Forest Farm Country Park

Contact

  • George Tordoff
  • gtordoff@butterfly-conservation.org

51.517769647411, -3.2459878921509

There are plenty of moths about in late September. Many of them match the colours of autumn leaves. Come along and see what moths have been caught in light traps left in the grounds overnight. Free event - all welcome!
Children must be accompanied by an adult. Meet at the Forest Farm Centre at 10am.
We’ll spend an hour or two going through the moth traps and looking at the species that have been caught. Moths will be released unharmed after the event.
 
Where to meet: Forest Farm Country Park, Cardiff
 
Mae digon o wyfynod o gwmpas ddiwedd Medi. Mae nifer ohonynt yr un lliw â dail yr hydref. Dewch draw i weld pa wyfynod sydd wedi’u dal mewn trapiau golau a adawyd ar y tir dros nos. Digwyddiad am ddim – croeso i bawb! Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Cwrdd yng Nghanolfan Fferm Fforest am 10am. Byddwn yn treulio awr neu ddwy yn mynd trwy’r trapiau gwyfynod ac yn edrych ar y rhywogaethau sydd wedi’u dal. Caiff gwyfynod eu rhyddhau heb eu niweidio ar ôl y digwyddiad.