Croeso

BCWales logo bilingual

Croeso i wefan Gwarchod Glöynnod Byw Cymru. Dilynwch y dolenni cyswllt ar y dudalen yma i ddysgu am ein gwaith gwych sydd â’r nod o sicrhau dyfodol i löynnod byw a gwyfynod ledled y wlad.

Rhywogaethau glöynnod byw a gwyfynod yng Nghymru o A i Z

Prosiectau Gwarchod Glöynnod Byw yng Nghymru


Cyhoeddiadau

Cylchlythyron Gwarchod Glöynnod Byw yng Nghymru


Taflenni am rywogaethau a chynefinoedd nodedig yng Nghymru


Datganiad gwarchod gloynnod byw ynghylch


Hedfanwyr y Goedwig

Ar ein gwaith dros wyfynod a glöynnod byw mewn coedwigoedd a reolir gan CNC (Cyfoeth Naturiol Cymru). Dwyieithog


Targedau Cadwraeth Glöynnod Byw a Gwyfynod

Mae’r targedau yn gosod cerrig milltir ar y llwybr at sicrhau dyfodol i 15 o’r glöynnod byw a 19 o’r gwyfynod sydd ar restr y Rhywogaethau o Brif Bwysigrwydd yng Nghymru (sef rhestr ‘Adran 42’).

Canghennau a  Grwpia

Os ydych yn aelod o Gwarchod Glöynnod Byw ac yn byw yng Nghymru, fe ddewch chi’n awtomatig yn aelod p’un ai o Gangen y Gogledd neu o Gangen y De, sy’n cynnal cyfarfodydd, gweithgareddau a sgyrsiau. Mae nifer o grwpiau lleol yn ogystal. Cysylltwch â nhw trwy’r gwefannau isod i ddysgu rhagor.

Dilynwch y dolenni hyn i ddysgu rhagor:

Cangen Gogledd Cymru
Cangen De Cymru
Grŵp Cofnodi Gwyfynod Sir Forgannwg
Grŵp Gwyfynod Brycheiniog
Lepidoptera Gogledd Cymru
Gwyfynod Sir Drefaldwyn
Grŵp Glöynnod Byw a Gwyfynod Sir Gâr

Cadwch olwg ar weithgareddau Cangen De Cymru ar Facebook/Gweplyfr

Mae Gwarchod Glöynnod Byw yn aelod o Gyswllt Amgylchedd Cymru (CAC/WEL) sy'n rhwydwaith gweithgar o Sefydliadau Anllywodraethol amgylcheddol yng Nghymru ac yn gyswllt gwerthfawr ar gyfer cydweithio â Llywodraeth Cymru. www.waleslink.org/cy

Cymerwch ran!

Digwyddiadau a gweithgareddau

Ymunwch ag arbenigwyr lleol i gael cyfle i weld a dysgu rhagor am ein glöynnod byw a’n gwyfynod neu i helpu i chwilio am rywogaethau anodd eu gweld.

Trefnir digwyddiadau ledled Cymru gan ein Canghennau yn y Gogledd a’r De.

Cysylltwch â’r Swyddfa