Adscita statices
Mae’n arwynebol debyg i’r Coediwr Prin (A. globulariae) a’r coediwr Bach (A. geryon), ac mae angen gofalu gwahaniaethu rhyngddynt. Fe’i ceir yn aml yn ymborthi ar  flodau megis Bara’r Cythraul, y Benlas Wen ac Ysgall y Gors.
Mae’n treulio’r gaeaf fel larfa. Ar y dechrau mae’n turio trwy’r dail, cyn ymborthi ar y tu allan i’r dail is. Mae’n chwileru mewn sidangod a wëir ganddo yn isel uwchben y ddaear, ynghudd ymhlith y llystyfiant.

Maint a Theulu
•    Teulu – Bwrnedau a Choedwigwyr (Zygaenids)
•    Maint - Bach
•    Amrywiad yn lled yr adenydd – 24-29mm

Statws o ran cadwraeth
•    Statws dan Gynllun Gweithredu Bioamrywiaethol y DU: Rhywogaeth Flaenoriaethol
•    Lleol (Dim ond mewn nifer gyfyngedig o ardaloedd y’i ceir)
 

Planhigion Bwyd y Lindys
Suran y Waun (Rumex acetosa), Suran yr Ŷd (Rumex acetosella)
 

Cynefin
Glaswelltir niwtral llaith, glaswelltir ar galchfaen a sialc, rhostir tywodlyd, twyni tywod, rhodfeydd a llennyrch mewn coetiroedd.

•    Gwledydd: Lloegr, Yr Alban, Iwerddon a Chymru
•    Wedi’i ddosbarthu’n eang yng Nghymru a Lloegr, gorllewin yr Alban a rhannau o Ogledd Iwerddon.
•    Tuedd Dosbarthiad ers y 1970au: yn dirywio ym Mhrydain

Ffeithlenni

Factsheets

Forester - Iain Leach

Forester - Iain Leach