You can set or adjust your search criteria in the left hand column below. If you know which moth you would like more information on, use our A to Z of moths.

Thumbnail
Lycia zonaria
Thumbnail
Bupalus piniaria
Thumbnail
Diacrisia sannio
Thumbnail
Ematurga atomaria
Thumbnail
Colostygia pectinataria
Thumbnail
Chiasmia clathrata
Vestal moths - Samantha Batty
Rhodometra sacraria