You can set or adjust your search criteria in the left hand column below. If you know which moth you would like more information on, use our A to Z of moths.

Apple Leaf Skeletonizer - Ilia Ustyantsev
Choreutis pariana
Thumbnail
Lycia zonaria
Thumbnail
Bupalus piniaria
Thumbnail
Petrophora chlorosata
Thumbnail
Scotopteryx bipunctaria
Thumbnail
Cilix glaucata
Thumbnail
Clostera curtula
Thumbnail
Lomaspilis marginata
Cocksfoot Moth - Ryszard Szczygieł
Glyphipterix simpliciella
Thumbnail
Epirrhoe alternata
Thumbnail
Ematurga atomaria
Common Plume - Heath McDonald
Emmelina monodactyla
Thumbnail
Korscheltellus lupulina
Feathered Gothic - Rob Blanken
Tholera decimalis
Thumbnail
Perizoma albulata
Thumbnail
Colostygia pectinataria
Hebrew Character - Peter Maton
Orthosia gothica
Horse-Chestnut Leaf Miner - Ryszard Szczygieł
Cameraria ohridella
Thumbnail
Chiasmia clathrata
Thumbnail
Cepphis advenaria
Thumbnail
Celypha woodiana
Thumbnail
Panolis flammea
Thumbnail
Xanthorhoe spadicearia
Scorched Wing - Iain Leach
Plagodis dolabraria
Idaea dilutaria
Thumbnail
Deltote uncula
Thumbnail
Epirrhoe tristata
Small Chocolate-tip - Ilia Ustyantsev
Clostera pigra
Thumbnail
Asthena albulata
Thumbnail
Pseudopanthera macularia
Vestal moths - Samantha Batty
Rhodometra sacraria