You can set or adjust your search criteria in the left hand column below. If you know which moth you would like more information on, use our A to Z of moths.

Thumbnail
Charissa obscurata
Antler moth - Damian Money
Cerapteryx graminis
Thumbnail
Rheumaptera hastata
Barberry Carpet - James Lowen
Pareulype berberata
Thumbnail
Heliothis peltigera
Thumbnail
Bupalus piniaria
Thumbnail
Petrophora chlorosata
Thumbnail
Scotopteryx bipunctaria
Thumbnail
Diacrisia sannio
Common Quaker - Heath McDonald
Orthosia cerasi
Thumbnail
Eremobia ochroleuca
Feathered Gothic - Rob Blanken
Tholera decimalis
Thumbnail
Tethea ocularis
Thumbnail
Xanthorhoe fluctuata
Thumbnail
Entephria caesiata
Thumbnail
Dyscia fagaria
Thumbnail
Celaena haworthii
Heart moth - Ben Sale
Dicycla oo
Hebrew Character - Peter Maton
Orthosia gothica
Humming-bird Hawk-moth - Pexels
Macroglossum stellatarum
Thumbnail
Euplagia quadripunctaria
Thumbnail
Callistege mi
Thumbnail
Heliothis maritima
Thumbnail
Xanthorhoe montanata
Thumbnail
Hyles euphorbiae
Aspitates gilvaria
Thumbnail
Nebula salicata
The Satellite - Iain Leach
Eupsilia transversa
True Lover's Knot - Iain Leach
Lycophotia porphyrea
White-spotted Pinion - Allan Drewitt
Cosmia diffinis
Thumbnail
Aspitates ochrearia