You can set or adjust your search criteria in the left hand column below. If you know which moth you would like more information on, use our A to Z of moths.

Thumbnail
Perconia strigillaria
Thumbnail
Colostygia pectinataria
Green longhorn - Ryszard Szczygieł
Adela reaumurella
Thumbnail
Pseudoips prasinana
Thumbnail
Acronicta psi
Thumbnail
Entephria caesiata
Thumbnail
Dyscia fagaria
Thumbnail
Malacosoma castrensis
Macroglossum stellatarum
Xestia ashworthii
Euclidia glyphica
Eriopygodes imbecilla
Gwyfyn Rhagfyr
Poecilocampa populi
Ematurga atomaria
Thumbnail
Lymantria dispar
Thumbnail
Celaena haworthii
Thumbnail
Agrotis exclamationis
Heart moth - Ben Sale
Dicycla oo
Thumbnail
Perizoma minorata
Hebrew Character - Peter Maton
Orthosia gothica
Thumbnail
Sesia apiformis
Horse-Chestnut Leaf Miner - Ryszard Szczygieł
Cameraria ohridella
Humming-bird Hawk-moth - Pexels
Macroglossum stellatarum
Thumbnail
Pseudoterpna coronillaria
Thumbnail
Euplagia quadripunctaria
Thumbnail
Scotopteryx luridata
Thumbnail
Endromis versicolora
Thumbnail
Scopula ornata
Thumbnail
Malacosoma neustria