Mae’r lindys yn eu llawn dwf yn mesur hyd at 7cm o hyd. Mae ganddynt flew brown hir ar ochrau’r corff a blew oren tywyll sy’n fyrrach ar y cefn. Mae’r lindys iau’n frown tywyllach â bandiau oren golau ar hyd y corff. Mae’r lindys yn treulio’r gaeaf yn eu llawn dwf, gan ddod allan i orffwys dan heulwen y gwanwyn cyn chwilera ym mis Ebrill.

Enwir y rhywogaeth ar ôl lliwiad y gwyfyn llawn dwf; mae’r gwrywod o liw brown/ coch cadnoaidd fel arfer, tra bod y benywod yn llwydfrown. Mae’r gwrywod yn hedfan yn gyflym yn ystod prynhawniau heulog ym mis Mai a Mehefin, gan chwilio am fenywod, sy’n arfer dod allan gyda’r nos.

Maint a Theulu

  • Teulu – Wyluniau (Lasiocampidiaid)
  • Mawr

Statws o ran cadwraeth

  • Statws UK BAP: Heb ei restru
  • Cyffredin

Planhigion bwyd y lindys

Grugoedd, Llus a Chorhelyg (Helyg y Cŵn ar rostiroedd a gweundiroedd, Mieri ac Erwain mewn cynefinoedd gwlyb a Bwrned ar dwyndiroedd.

Dosbarthiad

  • Gwledydd – Lloegr, Yr Alban, Cymru ac Iwerddon
  • Wedi’i ddosbarthu’n helaeth ar draws y rhan fwyaf o Ynysoedd Prydain ac Iwerddon heblaw am Ynysoedd Heledd a Shetland.

Cynefin

Mae’n mynychu rhychwant amrywiol o gynefinoedd glaswelltirol gan gynnwys gweundir, twyndir, dolydd llaith, twyni tywod a choetir agored.

Lindysyn Gwyfyn y Cadno

Lindysyn Gwyfyn y Cadno* (Macrothylacia rubi)