Gall lliwiad y gwyfyn hwn amrywio o ran nifer a dosbarthiad y blotiau brown ar yr adenydd, ond mae hi’n hawdd gwahaniaethu rhyngddo a rhywogaethau eraill serch hynny. Mae’n hedfan yn aml yn ystod y dydd, yn enwedig yn yr heulwen.

Maint a Theulu

  • Teulu – Carpiogion, Rhisgl a rhywogaethau cysylltiol (Ennominae)
  • Maint bach

Statws o ran cadwraeth

  • UK BAP: Heb ei restru
  • Cyffredin

Planhigion Bwyd Penodol y Lindys

Chwerwlys yr eithin, ond mae wedi cael ei gofnodi hefyd ar Farddanadl gwynion, Briwlys y gwrych  a Marddanadl melyn.

Dosbarthiad

  • Gwledydd – Lloegr, Cymru, Yr Alban, Iwerddon
  • Dosbarthiad da ledled Lloegr, ond yn fwy cyfyngedig ei ddosbarthiad yn ne a dwyrain Cymru, canol De Lloegr, Dwyrain Anglia, gorllewin Canolbarth Lloegr, Cymbria, a chanolbarth a gorllewin Yr Alban. Yn llai cyffredin o lawer ledled dwyrain Lloegr ac i’r gogledd mor bell â Chulfor Moray. Yn Iwerddon ceir y rhan fwyaf o’r cofnodion o ardal y Boireann (Burren, Swydd Clare), ac mae i’w weld hefyd ar Jersey yn Ynysoedd y Sianel.

Cynefin

Mae’n byw mewn coetiroedd agored, ond fe’i ceir hefyd mewn mannau prysglyd.

Melyn brych* (Pseudopanthera macularia)

Melyn brych* (Pseudopanthera macularia)