Adscita statices
Mae’n arwynebol debyg i’r Coediwr Prin (A. globulariae) a’r coediwr Bach (A. geryon), ac mae angen gofalu gwahaniaethu rhyngddynt. Fe’i ceir yn aml yn ymborthi ar  flodau megis Bara’r Cythraul, y Benlas Wen ac Ysgall y Gors.
Mae’n treulio’r gaeaf fel larfa. Ar y dechrau mae’n turio trwy’r dail, cyn ymborthi ar y tu allan i’r dail is. Mae’n chwileru mewn sidangod a wëir ganddo yn isel uwchben y ddaear, ynghudd ymhlith y llystyfiant.

Mae’r oedolion yn hedfan yn agos i’r ddaear, gan aros yn aml i gymryd neithdar o flodau megis Mieri ac Ysgall. Gellir gwahaniaethu rhyngddi a’r Fritheg Berlog ar sail y perlau gwynnaidd mwy niferus sydd ar du isaf yr adennydd cefn, y sieffrynau duon sydd o gwmpas y perlau allanol, a’r smotyn canolig du sy’n fwy o faint.
Erys y glöyn byw yma’n eang ei ddosbarthiad ac yn niferus mewn mannau yn yr Alban a Chymru, ond mae ei niferoedd wedi gostwng yn arw yn Lloegr.
 

Gwelir y glöyn byw mawr grymus hwn fel rheol yn hedfan yn chwim uwchben y rhedyn neu’r tyfiant isel mewn llennyrch yn y coed. Tra’u bod yn hedfan mae hi bron yn amhosibl gwahaniaethu rhwng gwrywod y rhywogaeth hon a rhai’r Fritheg Werdd, sydd yn aml yn cydrannu’r un cynefinoedd. Ond mae’r ddwy rywogaeth yn ymweld yn aml â blodau megis Ysgall a Mieri, lle mae’n bosibl gweld y marciau gwahaniaethol ar du isaf yr adennydd. Nid oes gan y Fritheg Werdd y ‘perlau’ â chylch lliw oren o’u cwmpas sydd ar du isaf adenydd cefn y Fritheg Frown.

Ceir y rhywogaeth yma yng nghoetiroedd de ddwyrain Lloegr, yng Nghaint, Sussex a Surrey, mae hi wedi cael ei chofnodi’n ddiweddar hefyd ar sawl safle yng ngogledd orllewin Lloegr, ac mae ardal Bae Morecambe yn gadarnle iddi. Mae’n gyfarwydd hefyd yn Swydd Henffordd a Swydd Caerloyw; adroddwyd am ei phresenoldeb yn Swydd Lincoln, ac mae wedi cael ei chofnodi yn y gorffennol mewn sawl sir arall.

Mae’n hawdd peidio â gweld ein glöyn byw brodorol lleiaf i gyd, yn rhannol oherwydd ei faint a’i liw tywyll, ond yn rhannol hefyd oherwydd na ddeuwn o hyd iddo’n aml ond ar glytiau bach o laswelltir cysgodol lle mae ei unig blanhigyn bwyd, sef Meillion Melyn (Bysedd Mair), i’w weld yn tyfu.

The Tissue moth has a slightly glossy appearance to the upperside and often has a purplish tinge.

Flight Times

Flies in August and September, overwintering in this stage, reappearing in April and May.

Size and Family

 • Family – Geometridae

 • Medium Sized

 • Wingspan Range – 34-48mm

Conservation Status

 • UK BAP: Not listed

 • Local

The English name of the Twenty-plume Moth is something of a misnomer, as each wing is separated into 6 'plumes'. The scientific name is more accurate, meaning 'six-fingered'.

The only British member of its family, the moth is nocturnal and attracted to light.

Flight Times

Flies all-year-round.

Size and Family

 • Family – Alucitidae

 • Small Sized

 • Wingspan Range – 14-16mm

Conservation Status

 • UK BAP: Not listed

 • Fairly common

The females of the Pale Brindled Beauty are completely wingless, or apterous, a feature which is often found in moths which emerge in the winter months.

This species shows marked melanism, the black form f. monacharia being commoner than the typical form in certain parts.

Flight Times

Males fly from January to March, searching for the females which have climbed up tree-trunks.

Size and Family

 • Family – Geometridae

 • Medium Sized

A species of autumn and spring, the Red-green Carpet can be seen in September and October before hibernating as an adult and flying again in the early spring.

The adult moth has a subtle combination of reddish and green colours which can sometimes appear to change, depending on the light.

Flight Times

Flies in September and October, hibernating as an adult and flying again in early spring.

Size and Family

 • Family – Geometridae

 • Small/Medium Sized

A migrant species that can sometimes arrive in large influxes with other migrants.

The Rusty Dot Pearl has multiple generations each year, usually spending winter as a pupa in the soil.

Caterpillars can reach a length of 10–15 millimetres (0.39–0.59 in. The adult moth flies at night and is attracted to light.

Flight Times

Primarily a migrant species to the UK but can be found at almost any time of the year.

Size and Family

 • Family – Crambidae

 • Small Sized 

Subscribe to Wales