Mae’r oedolion yn hedfan yn agos i’r ddaear, gan aros yn aml i gymryd neithdar o flodau megis Mieri ac Ysgall. Gellir gwahaniaethu rhyngddi a’r Fritheg Berlog ar sail y perlau gwynnaidd mwy niferus sydd ar du isaf yr adennydd cefn, y sieffrynau duon sydd o gwmpas y perlau allanol, a’r smotyn canolig du sy’n fwy o faint.
Erys y glöyn byw yma’n eang ei ddosbarthiad ac yn niferus mewn mannau yn yr Alban a Chymru, ond mae ei niferoedd wedi gostwng yn arw yn Lloegr.
 

Gwelir y glöyn byw mawr grymus hwn fel rheol yn hedfan yn chwim uwchben y rhedyn neu’r tyfiant isel mewn llennyrch yn y coed. Tra’u bod yn hedfan mae hi bron yn amhosibl gwahaniaethu rhwng gwrywod y rhywogaeth hon a rhai’r Fritheg Werdd, sydd yn aml yn cydrannu’r un cynefinoedd. Ond mae’r ddwy rywogaeth yn ymweld yn aml â blodau megis Ysgall a Mieri, lle mae’n bosibl gweld y marciau gwahaniaethol ar du isaf yr adennydd. Nid oes gan y Fritheg Werdd y ‘perlau’ â chylch lliw oren o’u cwmpas sydd ar du isaf adenydd cefn y Fritheg Frown.

Ceir y rhywogaeth yma yng nghoetiroedd de ddwyrain Lloegr, yng Nghaint, Sussex a Surrey, mae hi wedi cael ei chofnodi’n ddiweddar hefyd ar sawl safle yng ngogledd orllewin Lloegr, ac mae ardal Bae Morecambe yn gadarnle iddi. Mae’n gyfarwydd hefyd yn Swydd Henffordd a Swydd Caerloyw; adroddwyd am ei phresenoldeb yn Swydd Lincoln, ac mae wedi cael ei chofnodi yn y gorffennol mewn sawl sir arall.

Mae’n hawdd peidio â gweld ein glöyn byw brodorol lleiaf i gyd, yn rhannol oherwydd ei faint a’i liw tywyll, ond yn rhannol hefyd oherwydd na ddeuwn o hyd iddo’n aml ond ar glytiau bach o laswelltir cysgodol lle mae ei unig blanhigyn bwyd, sef Meillion Melyn (Bysedd Mair), i’w weld yn tyfu.

The rather bright green caterpillar is marked with black blotches and whitish lateral lines.

Flight Times

Flies from September onwards before hibernating and reappearing in March or April.

Size and Family

  • Family – Noctuidae

  • Medium Sized

  • Wingspan Range – 58-68mm

Conservation Status

  • UK BAP: Listed

  • Priority Species

Caterpillar Food Plants

The caterpillars feed on a variety of plants including dock (Rumex)

Until recently this was only a rare immigrant to mainland Britain, but it is now resident in small numbers in Devon. It also appears occasionally elsewhere on the south-west coast and is resident in the Channel Islands.

Flight Times

Flies in July and August, and then in September and October. The second brood overwinters as an adult and reappears in the spring.

Size and Family

  • Family – Erebidae

  • Small Sized

A variable species, with some strongly-banded individuals, others plain brownish with darker speckling. The females are completely wingless. Overwinter as an egg.

Flight Season

Flies from October into December in one generation.

Mae’r adenydd blaen yn llwydfrown golosg eu lliw, â marciau tonnog gwyn hufennaidd. Mae’r benywod yn fwy o lawer na’r gwrywod.
Nid yw’r gwyfynod llawn dwf yn gallu ymborthi. Byddant yn hedfan gyda’r nos, ac maent yn cael eu denu gan oleuni. Ceir hyd i’r lindys o fis Ebrill tan fis Mehefin, yn ymborthi gyda’r nos neu’n gorffwys ar frigau neu risgl coed yn ystod y dydd, nes iddynt droi’n chwiler dan risgl neu ymhlith gweddillion marw planhigion. Maent yn treulio’r gaeaf ar ffurf wyau ar y planhigion ymborthi.
Maint a Theulu

The name 'Wax Moth' refers to the moth's lifestyle - it lives in beehives, where the larvae feed on the honeycomb. Adults can be attracted to light.

The males of this species have a distinctively concave outer edge to the forewing; the females are generally plainer in appearance with a less concave edge.

Flight Season

Flies between June and October.

A Chestnut-brown or grey-brown moth with broad, round forewings. The central cross-band is relatively broad in the trailing half of the forewing, with no major indentation or scalloping. The single dark dash at the wing tip distinguishes it from similar species such as Juniper Carpet, which has several dark dashes near the tip and a scalloped central band.

The moth is unlikely to be seen far from Common Juniper.

Adults are attracted to light. Overwinters as small larvae. Larvae occur from September to early June; pupates among leaves or fallen needles of foodplant.

Subscribe to Black